Tuesday, June 18, 2013

Digital skolesekk?Mange kunne tenkt seg en papirløs digital skolesekk, men hva hva skal den fylles med?
Skolens største utfordring er at visjonen er for vag. Vi trenger kunnskapsløft uten reformer og krangel om timeplanen.
DN skriver om Khan Academy som starten på en revolusjon i fjernundervisning.  BT´s Sjur Holsen beskriver den norske skoledebatten som irrelevant.

Jeg kan programmere, jobber med digitale medier, har 3 barn i skolen og en kort karriere som høgskolelektor i bagasjen. Jeg tror på det uforløste potensialet i å bruke teknologi til læring.