Tuesday, June 18, 2013

Digital skolesekk?Mange kunne tenkt seg en papirløs digital skolesekk, men hva hva skal den fylles med?
Skolens største utfordring er at visjonen er for vag. Vi trenger kunnskapsløft uten reformer og krangel om timeplanen.
DN skriver om Khan Academy som starten på en revolusjon i fjernundervisning.  BT´s Sjur Holsen beskriver den norske skoledebatten som irrelevant.

Jeg kan programmere, jobber med digitale medier, har 3 barn i skolen og en kort karriere som høgskolelektor i bagasjen. Jeg tror på det uforløste potensialet i å bruke teknologi til læring.


Digitale lærebøker?

Elever fra Langhaugen skole fikk i fjor Holbergpris for sin forskning om Hordalands mest digitaliserte skole, Nordahl Grieg. Resultatene var ikke oppløftende. Elevene krevde å få tilbake papirbøker, og fikk det. Leseforsker Anne Mangen sier vi lærer mer av å skrive med blyant fremfor tastatur. Håndskrevne bokstaver er bedre enn digitale. Lesing og skriving er to sider av samme sak – innpust – utpust, læringens åndedrett. Et stikkord i hennes forsking er haptikk – læren om berøring. Digitale lærebøker er et sparetiltak som ikke er tuftet på innsikt. Matte, lesing og IKT har fått flere timer på bekostning av estetiske fag, men Polen, Slovakia og Tjekkia er bedre i matte sier de i Pisa. Forskeren Anne Bamfjord mener vi heller skulle satset på estetiske fag. Digiutvalget vil ha flere mattetimer og  er ” .. bekymret for befolkningens digitale kompetanse”.
Vi er på krypestadiet i å bruke teknologi til læring. I beste fall har vi noen digitale spaserstokker.

Blir vi dummere?

Vi har alle erfart de negative sidene Thomas Hylland Eriksen beskrev i Øyeblikkets Tyranni. Facebook, mobil og e-post fyller mellomrommene vi skulle brukt til å tenke. Langsom tid uten mobil, internett og TV er mangelvare for meg og mine barn. Mer deprimerende er det å lese The Shallows av Nicholas Carr om hvordan internett har ødelagt vår evne til fordypning. Min hjerne får spor, som kun over tid kan gjenopprettes og motvirkes. Mer informasjon har gitt mindre kunnskap. Kortversjonen finnes i essayet Is Google making us stupid? min hjerne har tatt skade av 20 års digital eksperimentering. 

Amazon og norske bokforlag.

Jeg var skuffet første gang jeg så en Kindle. Den hadde verken berørings skjerm, farger, eller nettleser. Nå vet jeg at nettopp dette  gjør den til en god avtager for papirboken. Amazon skjønte at lesing handler om sinnsro. Å lese når spill, e-post og Facebook kun ligger et klikk unna fungerer dårlig. Papiret og Kindle er fri for fristelser. Det fysiske mediet former innholdet til et budskap. Medieforsker Marshall McLuhan uttrykte  at ”Mediet er budskapet”.  Tenk på ordet tabloid - en idé om at formatet påvirker innholdet. Norske bokforlag har ikke denne innsikten. De befinner seg i en digital pubertet; usikker på egen identitet og mer enn middels selvopptatt. 

Gamification

Mange av oss fortviler over tiden barna bruker på dataspill. Vi mangler kontroll og har dårlig samvittighet - barna får vel hjerneskade de også? Hvorfor fenger spill mer enn skolearbeid? Tenk hvis vi var trygge på at spillingen skapte læring.

Gamification er å bruke spillelementer i andre sammenhenger. Stikkord er umiddelbar tilbakemelding, belønning og konkurranse - ikke ukjent i pedagogikken forøvrig. Et dataprogram gir respons på under sekundet. Khan Academy trigger instinktet som driver oss videre til neste nivå. Selskapet WeWantToKnow viser hvordan spill kan gi læring. Last ned Appen DragonBox på din iPhone eller iPad og du lærer å løse likninger uten å være klar over det selv. Utrolig smart og annerledes.
"Å skape digitalt pedagogisk innhold krever medieforståelse og programmeringskunnskaper - en tverrfaglig øvelse som neppe bør overlates til lærere eller norske bokforlag."

Trenger vi skoler?

Jeg har to nevøer på 10 og 15 år som ikke går på skole. De får undervisning av min søster, godt hjulpet av Khans digitale akademi og andre ressurser på internett. Jeg er selvfølgelig skeptisk til hva dette gjør med deres sosiale utvikling. Hun utfordrer vår idé om at skolen er stedet barn får sosial kompetanse i samvær med andre. Jeg ser ingen tegn til at de har dårligere faglig utvikling enn mine egne barn. De er tilknyttet en virtuell skole Florida der de bor. I et globalt perspektiv er det interessant at vi kan gi barn utdanning uten skolebygg. Det gir grunn til refleksjon rundt skolens og lærerens rolle.

Is it Learning?

It’s Learning har gjort internasjonal suksess med sin IT-plattform for skoler. Har har de skapt mer læring?  Jeg stiller meg tvilende fordi innholdet mangler. Uten godt digitalt pedagogisk innhold, blir It’s Learning et skall eller en kommunikasjonsplattform.  Sistnevnte har vi nok av allerede. Min svoger som er lærer krøp nylig til korset og opprettet en Facebook gruppe for klassen. I løpet av 10 minutt var samtlige koblet på. Lærerens tilnærming til It’s Learning blir å laste opp Word dokumenter eller å peke mot nettsidene til bokforlagene. Jeg gir forlagene får honnør for innsatsen, men Salmar Khan er flinkere.

Digital Sløyd

I Påsken fikk jeg en melding om en Meetup. Vi møttes i Oslo og Bergen til en tankesmie om å lære barna programmering. Digitalt innhold er ikke bare bilder og tekst, PowerPoint og Word. Barna må lære å programmere. Digiutvalget peker på at skolen har for lite fokus på digital skaperkompetanse - utpust.  Seymour Papert ved MIT utviklet programmeringsspråket Turtle Logo som et pedagogisk verktøy, inspirert av psykologen Jean Piaget. Han så barn utvikle intuitiv forståelse for geometri og fysikk gjennom kommandoer som flytter en skilpadde på en dataskjerm. Skilpadden bygger bro mellom den fysiske verden, og den abstrakte geometrien.  Hans visjoner om en annerledes bruk av PC i skolen var forut for sin tid, og er fremdeles urealisert. Lær kidsa å kode ble på få uker en nasjonal bevegelse gjennom Meetup og Twitter. Det gir håp om kunnskapsløft uten reformer og krangel om timeplanen. Snart kommer det programmeringskurs på en skole nær deg.

Tverrfaglige tankesmier

Skolens problem et at visjonen er for vag. Den blir ikke tydeligere av rundskriv og reformer uten involvering. Den neste offentlige utredningen gir oss neppe mer gåsehud. Kunnskapen om mulighetene  er fragmentert. Strategiene spriker.
Hva med å ta en Meetup i bånn der vi forener perspektiv? Lærere, kunstnere, antropologer, arkitekter, programmerere, psykologer og foreldre i dialog om muligheter og hvordan de kan visualiseres. Den svenske kunstneren Mikael Genberg jobber med NASA om å plassere et rødt hus på månen. Du trenger kun 3 ting sier Genberg: Visjoner, Mot og Kompetanse. 

4 comments:

Kjartan Olsen said...

Hei Fredrik, du gav meg en god start på dagen med dette innlegget :) Takk!

Mvh
Kjartan Olsen

Fredrik Harloff @harloff said...

Takk det var kjekt å høre :-)

captain nemo said...

Hei Fredrik. Veldig bra! Leste The Shallows for en tid tilbake og det var skremmende hvor mye jeg kjente igjen.
mvh
Odd Atle

Renee Ramos said...

They resolve issues quickly and responded to changing requirements and scope. casino på mobilen